Kemiska vapen i krigföringen mellan turkiska regeringen och PKK

Svar på skriftlig fråga 2009/10:1012 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

Utrikesminister Carl Bildt

den 4 oktober

Svar på fråga

2009/10:1012 Kemiska vapen i krigföringen mellan turkiska regeringen och PKK

Utrikesminister Carl Bildt

Amineh Kakabaveh har frågat mig vad jag avser att göra inom EU för att ta upp frågan om att en oberoende kommission undersöker om Turkiet använt kemiska vapen i kriget med PKK.

Turkiet är part till den internationella konventionen mot kemiska stridsmedel från 1997. Turkiet har framhållit att man inte har tillgång till eller använder några kemiska stridsmedel. Jag bedömer inte att tidningsuppgifterna ger skäl att ifrågasätta den turkiska regeringens förklaring.

Kampen mot terrorismen är Turkiets största säkerhetspolitiska utmaning. Den måste föras med respekt för folkrätten och för humanitära överväganden. Sverige har på egen hand och genom Europeiska unionen givit sitt tydliga stöd till Turkiets ansträngningar och uttryckt sin sympati för de tusentals offren för PKK:s terrorverksamhet sedan dess början på 1980-talet.

Den kurdiska frågan kan bara lösas på demokratisk väg. För att uppnå en hållbar framtid för Turkiets kurdiska minoritet krävs framsteg i sociala och medborgerliga rättigheter. Det är glädjande att den turkiska regeringen visat en växande insikt om detta. Inte minst genom den så kallade demokratiska öppningen, där regeringen tagit initiala steg mot förbättringar av de medborgerliga rättigheterna för landets kurder. Tyvärr har detta initiativ endast delvis fullföljts. Sverige och EU har fortsatt, att inom ramen för Turkiets EU-förhandlingar, ställa krav på stärkt respekt för yttrandefrihet liksom ökade politiska och kulturella rättigheter för alla turkiska medborgare, inklusive de som tillhör den kurdiska minoriteten.

Ändå är det min förhoppning att Turkiet i den närmaste framtiden på nytt kan öppna för dialog i den kurdiska frågan och därmed förnya ambitionerna bakom den demokratiska öppningen.

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2010-09-03 Anmäld: 2010-10-04 Besvarad: 2010-10-04 Svar anmält: 2010-10-05
Skriftlig fråga (Inlämnad 2010-09-03)