Klimatkrav på SAS vid deltagande i rekapitalisering

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1629 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Näringsminister Ibrahim Baylan (S)Svar på fråga 2019/20:1629 av Lars Hjälmered (M)
Klimatkrav på SAS vid deltagande i rekapitalisering

Lars Hjälmered har frågat mig vilka krav på klimatåtgärder jag och regeringen avser att ställa vid ett eventuellt deltagande i en rekapitalisering av SAS.

Precis som Lars Hjälmered beskriver har regeringen kommunicerat att om svenska staten ska delta i en rekapitalisering kommer regeringen att verka för att SAS ska sätta nya ambitiösa mål för att minska utsläppen från inrikes och utrikes flygresor. Bolaget behöver bland annat visa en plan för hur bolagets strategiska inriktning stegvis ska utvecklas i linje med Parisavtalets 1,5-graders mål.

SAS har nu presenterat en plan för en rekapitalisering av bolaget och en plan för att snabba på klimatarbetet som bland annat innebär att bolaget nu skärper sina klimatmål till att minska koldioxidutsläppen med 25 procent till 2025, vilket är fem år tidigare än planerat, samt halverar koldioxidutsläppen till 2030.

Regeringen har ställt skarpa klimat- och miljökrav på SAS i samband med rekapitaliseringen och ser därför positivt på att bolaget har valt att kraftigt höja ambitionerna när det gäller klimat och miljö i linje med de krav som regeringen har ställt. Det är skarpare krav jämfört med andra europeiska stödpaket till flyget under coronapandemin.

Regeringen har riksdagens mandat att för statens räkning under 2020 delta i en rekapitalisering med ett belopp om högst 5 miljarder kronor. Regeringen stöttar nu framlagd plan och de åtgärder som är nödvändiga för att realisera planen.

Det är mycket positivt att SAS ser att utsläppen kan minska. Målen ska nås och regeringen kommer som ägare att fortsätta dialogen med bolaget i dessa frågor.

Stockholm den 2 juli 2020

Ibrahim Baylan

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-06-18)