Könskorrigering

Svar på skriftlig fråga 2018/19:506 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)


S2019/01677//FS

Socialdepartementet

Socialministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:506 av Markus Wiechel (SD)
Könskorrigering

Markus Wiechel har frågat mig om det är min och regeringens uppfattning att en 15-åring är mer mogen att fatta beslut om att korrigera sitt kön än att exempelvis köra bil, köpa folköl eller gifta sig. Frågeställaren undrar också vad jag och regeringen baserar vårt ställningstagande på.

En viktig skillnad mellan att ha diagnosticerats med könsdysfori och att exempelvis köra bil eller köpa alkohol är att könsdysfori är en medicinsk diagnos som kan ställas när en person upplever att könsidentiteten inte stämmer med det kön som personen tilldelats vid födseln och att detta skapar lidande för individen. Diagnosen ställs efter en könsutredning. Att få diagnosen kan ge tillgång till könsbekräftande behandling.

Under förra mandatperioden tog regeringen flera initiativ för att få en modern lagstiftning för ändrad könstillhörighet på plats. Den 30 augusti 2018 beslutade regeringen om att inhämta Lagrådets synpunkter på förslag till ny lagstiftning för ändrad könstillhörighet. Lagrådet avstyrkte regeringens förslag.

Stockholm den 17 april 2019

Lena Hallengren

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-04-04)