Störningar på webbplatsen

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Konsumentinformation om solcellers miljöpåverkan

Svar på skriftlig fråga 2019/20:143 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)


I2019/02638/E

Infrastrukturdepartementet

Energi- och digitaliseringsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:143 av Angelica Lundberg (SD)
Konsumentinformation om solcellers miljöpåverkan

Angelica Lundberg har frågat mig om jag anser att informationen på Solelportalen om solceller i Sveriges negativa miljöpåverkan är lättförståelig och tillräcklig för att konsumenter ska kunna fatta ett väl underbyggt beslut gällande installation av solpaneler.

Som anges i frågan finns det på Solelportalen en underrubrik som behandlar solcellers miljöpåverkan, där den information som frågeställaren efterfrågar finns samlad.

Jag förutsätter att Statens energimyndighet håller Solelportalen uppdaterad och kompletterad med relevant information.

Jag anser därför att portalen fyller sin funktion.

Stockholm den 15 oktober 2019

Anders Ygeman

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-10-09)