Kontroll av arbetsgivare vid anvisning av arbetssökande

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1655 besvarad av Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

den 24 september

Svar på fråga

2007/08:1655 Kontroll av arbetsgivare vid anvisning av arbetssökande

Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin

Josefin Brink har frågat mig om jag avser att ta initiativ till åtgärder såsom skärpningar i förordningar eller liknande så att arbetssökande inte utnyttjas av oseriösa arbetsgivare.

Enligt förordningen (2000:628) om den arbetsmarknadspolitiska verksamheten ska Arbetsförmedlingen samråda med den sammanslutning av arbetstagare som är part i lokal förhandling med arbetsgivaren innan någon anvisas ett arbetsmarknadspolitiskt program som är förlagt till en arbetsplats eller tar del av en arbetsmarknadspolitisk insats som är förlagd till en arbetsplats. Vidare ska Arbetsförmedlingen inhämta information för att säkerställa att arbetsgivaren inte har näringsförbud, skatteskulder som har lämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning eller betalningsanmärkning som inte är obetydlig innan någon erbjuds programmet eller insatsen på arbetsplatsen.

Arbetsmarknadsverket har nyligen omorganiserats och den nya myndigheten Arbetsförmedlingen bildades den 1 januari 2008. Ett syfte med den nya organisationen var att etablera en rak och tydlig ansvars- och beslutslinje samt att myndigheten skulle bedriva en mer enhetlig och rättssäker verksamhet.

Regeringen följer kontinuerligt Arbetsförmedlingens förändringsarbete för att säkerställa att intentionerna med omorganisationen uppnås. Jag är övertygad om att Arbetsförmedlingen redan har de verktyg som krävs för att bedriva en rättssäker verksamhet och följa de regler som styr myndighetens arbete. I detta ingår att se till att arbetssökande inte utnyttjas av oseriösa arbetsgivare.

Händelser

Inlämnad: 2008-09-15 Anmäld: 2008-09-16 Besvarad: 2008-09-24 Svar anmält: 2008-09-25
Skriftlig fråga (Inlämnad 2008-09-15)