Kooperationens år

Svar på skriftlig fråga 2011/12:750 besvarad av Näringsminister Annie Lööf

Näringsminister Annie Lööf

den 20 september

Svar på fråga

2011/12:750 Kooperationens år

Näringsminister Annie Lööf

Krister Örnfjäder har frågat mig vilka åtgärder som har vidtagits och vilka beslut som har fattats av mig och regeringen för att uppmärksamma Kooperationens år 2012 i Sverige.

Kooperationen är en viktig del av vårt samhälle – att dela arbete och ansvar med andra – det är kärnan i de kooperativa värderingarna. Kooperativa företag, och andra kooperativa verksamheter kan betyda mycket för utvecklingen av livskraftiga företag och orter, och bidrar till en hållbar tillväxt.

Regeringen lämnar via Tillväxtverket bidrag till kooperativa utvecklingscentrum. Tillväxtverket avsätter 38 miljoner kronor per år under perioden 2008–2014 för ändamålet inom programmet Kooperativ utveckling. Inom ramen för programmet får Coompanion medel för företagsrådgivning mot kooperativ och i viss mån mot sociala företag. Under 2011 fick 35 887 personer information och utbildning om kooperativt företagande och 4 550 personer fick rådgivning för start och utveckling av kooperativa företag.

Tillväxtverket är en av de aktörer som står bakom Kooperationens år. Mot denna bakgrund har Tillväxtverket gjort en utlysning om 3 miljoner kronor för kunskapsspridning om kooperativt företagande. Utlysningen resulterade i 13 beviljade projekt. Bland annat har kooperationens dag genomförts på flera platser i landet, man har gjort appar om kooperation och flera seminarier har genomförts för att nämna några aktiviteter.

För att samordna och genomföra aktiviteter under Kooperationens år i Sverige finns en arbetsgrupp som består av Arbetsgivarföreningen KFO, Coompanion, LRF, Folksam, Fonus, OK, HSB, Riksbyggen, Kooperativa Förbundet, Lantmännen, Kooperation Utan Gränser, Skoopi och PWC. Tillväxtverket deltar i gruppens arbete och har bidragit med projektmedel för tävlingen Ostartat 2012 där över hundra kooperativa affärsidéer tävlar.

Händelser

Inlämnad: 2012-09-06 Anmäld: 2012-09-06 Besvarad: 2012-09-20 Svar anmält: 2012-09-20
Skriftlig fråga (Inlämnad 2012-09-06)