Krisen för mötesindustrin

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1837 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Näringsminister Ibrahim Baylan (S)


N2020/

01

944

/BI

Näringsdepartementet

Näringsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1837 av Åsa Coenraads (M) Krisen för mötesindustrin

Åsa Coenraads har frågat mig vilka ytterligare åtgärder jag avser att vidta för att rädda den svenska mötesindustrin.

För stora delar av samhället har det nya coronavirusets spridning inneburit omfattande svårigheter och utmaningar. Många företag och företagare inom besöksnäringen är drabbade i hög utsträckning.

Arbetet med att hjälpa företag i denna svåra situation pågår kontinuerligt och regeringen har under kort tid vidtagit ett stort antal åtgärder i syfte att mildra konsekvenserna för jobb och företag, bland annat genom att lyfta av kostnader samt genom lån, kreditgarantier och omställningsstöd.

Regeringen har därtill nyligen presenterat en ändring i det nationella regionalfondsprogrammet som ger, under förutsättning att EU-kommissionen ger sitt godkännande, Tillväxtverket möjlighet att genomföra en utlysning om 70 miljoner kronor för kapacitetshöjande insatser i besöksnäringens företag.

Regeringen följer fortsatt utvecklingen noga och utesluter inte nya åtgärder.


Stockholm den 4 augusti 2020


Ibrahim Baylan

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-07-17)