Kvarken och persontrafiken

Svar på skriftlig fråga 2011/12:136 besvarad av Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd

Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd

den 24 november

Svar på fråga

2011/12:136 Kvarken och persontrafiken

Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd

Maria Lundqvist-Brömster har frågat mig om jag kommer att ta initiativ till samtal med den finska regeringen om fortsatt färjetrafik över Kvarken och på sikt en Kvarkenbro.

Den transportpolitiska utgångspunkten är att interregionala och internationella transporter ska bedrivas på kommersiella grunder utan subventioner från staten.

Det finns ingen skyldighet för staten att upphandla någon trafik, varken nationell eller internationell. Endast i vissa fall kan staten komplettera det kommersiella utbudet med upphandlad trafik.

Näringsdepartementet har täta dialoger med kommunikationsministeriet i Finland om transportfrågor. I det sammanhanget brukar Kvarkenfrågor avhandlas.

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-11-16 Anmäld: 2011-11-17 Svar anmält: 2011-11-24 Besvarad: 2011-11-24
Skriftlig fråga (Inlämnad 2011-11-16)