Lågfrekventa tidningars behov av övernattbefordran

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1854 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)


I2020/02009/D

Infrastrukturdepartementet

Energi- och digitaliseringsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1854 av Saila Quicklund (M)
Lågfrekventa tidningars behov av övernattbefordran

Saila Quicklund har frågat mig hur jag avser att agera för att de lågfrekventa tidningarnas behov av övernattbefordran av tidningar säkerställs.

Utgivare av lågfrekventa tidningar kan själva välja vilken distributör och tjänst de vill använda sig av för att nå ut med sina tidningar till sina prenumeranter. Om de väljer att distribuera med den utsedda tillhandahållaren av samhällsomfattande posttjänster, Postnord AB, reglerar varken postlagen (2010:1045) eller postförordningen (2010:1049) hur snabbt Postnords tjänster Posttidningar A eller Posttidningar B ska levereras. För dessa tjänster gäller de befordringstider som följer av respektive tjänsts avtal. Om det finns en efterfrågan på en leveranstjänst med övernattsbefordran för tidningar så kan marknaden erbjuda sådana tjänster till marknadsmässigt pris.

Frågan om posttidningsdistribution är viktig ur ett demokratiperspektiv. Regeringen kommer tillsätta en postutredning under hösten. Direktiven för utredningen är under beredning i Regeringskansliet och regeringen avser återkomma med detaljerna så snart direktiven är klara.

Stockholm den 7 augusti 2020

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-07-23)