Lagstiftning för cykling mot enkelriktat

Svar på skriftlig fråga 2018/19:795 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)


I2019/0187/TM

Infrastrukturdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:795 av Jens Holm (V)
Lagstiftning för cykling mot enkelriktat

Jens Holm har frågat mig om jag avser att ta initiativ till att modernisera trafiklagstiftningen för att möjliggöra införandet av cykling mot enkelriktat där det är lämpligt.

Det ärende som Jens Holm hänvisar till kommer inom kort att prövas av Länsstyrelsen i Stockholms län. Bakgrunden är att Stockholms kommun startade ett projekt med cykling mot enkelriktat år 2016. En privatperson har överklagat beslutet om lokala trafikföreskrifter till länsstyrelsen varför rättslig prövning av kommunen beslut om lokala trafikföreskrifter kommer göras.

Det är inte lämpligt att föregripa denna rättsliga prövning med ändringar i trafiklagstiftningen. Jag kommer därför följa ärendet och efter slutligt beslut ta ställning till om det kan vara behövligt med eventuella justeringar i gällande trafiklagstiftning.

Jag vill även tillägga att regeringen nyligen genomfört ett antal ändringar i trafiklagstiftningen i syfte att underlätta för cyklister. Bland annat kan cyklister från 15 år och förare av moped klass II numera färdas på körbanan även om det finns en cykelbana om den högsta tillåtna hastigheten på körbanan är högst 50 kilometer i timmen, en vägmarkering för så kallad cykelbox har införts samt ett antal andra åtgärder.

Stockholm den 25 juni 2019

Tomas Eneroth

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-18)