Ledamot i Arlandarådet

Svar på skriftlig fråga 2018/19:674 besvarad av Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)


M2019/

01158/Me

Miljödepartementet

Miljö- och klimatministern

samt vice statsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:674 av Åsa Coenraads (M)
Ledamot i Arlandarådet

Åsa Coenraads har frågat mig om det är korrekt att jag har suttit i Arlandarådet under de tre första månaderna av 2019.

Jag har inte suttit med i Arlandarådet eller deltagit i dess arbete.

Stockholm den 29 maj 2019

Isabella Lövin

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-05-20)