Likhet inför lagen för juridiska personer

Svar på skriftlig fråga 2009/10:1028 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

Justitieminister Beatrice Ask

den 6 oktober

Svar på fråga

2009/10:1028 Likhet inför lagen för juridiska personer

Justitieminister Beatrice Ask

Anne-Marie Pålsson har frågat mig om rätten att försvara sig, rätten att få överklaga sitt domstolsbeslut och rätten att få sitt domstolsbeslut prövat av högre instans samt om principerna för proportionalitet och förutsägbarhet också ska gälla för juridiska personer.

Anne-Marie Pålssons fråga är mycket övergripande till sin karaktär. För de områden som jag som justitieminister har att svara för kan jag dock konstatera att rätten att föra sin talan och att begära prövning i högre instans inte är inskränkt för juridiska personer i förhållande till vad som gäller för fysiska personer. Vidare gäller här principerna om proportionalitet och förutsägbarhet även när talan om sanktioner eller andra rättsverkningar riktas mot juridiska personer.

Händelser

Inlämnad: 2010-09-22 Anmäld: 2010-10-04 Besvarad: 2010-10-06 Svar anmält: 2010-10-06
Skriftlig fråga (Inlämnad 2010-09-22)