Malmö Arab Film Festival

Svar på skriftlig fråga 2012/13:765 besvarad av Justitieminister Beatrice Ask

Justitieminister Beatrice Ask

den 25 september

Svar på fråga

2012/13:765 Malmö Arab Film Festival

Justitieminister Beatrice Ask

CarinaHägg har frågat kulturministern om hon avser att ta några initiativ till följd av angreppen på yttrandefriheten i samband med Malmö Arab Film Festival. Frågan ställs mot bakgrund av att det uppstod oroligheter kring arrangemangen under filmfestivalen. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Vid festivalens arrangemang genomfördes manifestationer med koppling till den spända situationen i Egypten. Polisens insats och arrangörens extrainsatta vakter gjorde att festivalen kunde genomföras trots de oroligheter som uppstod mellan festivaldeltagare och demonstranter.

Som minister är jag förhindrad att uttala mig i enskilda ärenden men i ett demokratiskt samhälle är det naturligtvis oacceptabelt att festivaldeltagare utsätts för hot och våld.

Det demokratiska statsskicket i Sverige bygger bland annat på fri åsiktsbildning. Föreningsfriheten,rätten att hålla möten och demonstrationsfriheten är skyddad i Sveriges grundlagar. Detta innebär inte att man överallt eller vid alla tidpunkter har rätt att demonstrera. Rätten att mötas och demonstrera får begränsas i lag, men bara om det är nödvändigt på grund av till exempel rikets säkerhet.


I ordningslagen finns bestämmelser om allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Där finns bland annat regler om när och hur man söker tillstånd för att demonstrera och när Polisen har rätt att ställa in eller upplösa en demonstration. Regelverket är alltså utformat så att Polisen ska kunna säkerställa att människor utan allvarligare störningar kan utnyttja sina grundlagsskyddade rättigheter.

Detta gäller såväl yttrandefriheten sommötes- och föreningsfriheten, men också rätten att demonstrera.

Händelser

Inlämnad: 2013-09-17 Anmäld: 2013-09-17 Besvarad: 2013-09-25 Svar anmält: 2013-09-26
Skriftlig fråga (Inlämnad 2013-09-17)