Massakern vid Himmelska fridens torg

Svar på skriftlig fråga 2018/19:726 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesminister Margot Wallström (S)


Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:726 av Markus Wiechel (SD)
Massakern vid Himmelska fridens torg

Markus Wiechel har frågat mig på vilket sätt jag har hedrat de modiga studenter som för 30 år sedan massakrerades till följd av sina krav på demokrati och grundläggande mänskliga rättigheter, och om jag på senare tid lyft denna händelse med kinesiska företrädare.

Låt mig börja med att slå fast att regeringen är oroad över läget för de mänskliga rättigheterna i Kina. I våra möten med kinesiska företrädare tar vi löpande upp frågor på området. Under året kommer regeringen att ge ut en uppdaterad rapport om demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer i Kina, samtidigt med rapporter om andra asiatiska länder.

Vid massakern vid Himmelska fridens torg i Peking 1989 riktades storskaligt och dödligt våld mot fredliga demonstranter. Det var en grov kränkning av de mänskliga rättigheterna. På själva 30-årsdagen den 4 juni gjorde jag själv ett uttalande som återupprepade våra krav på respekt för de mänskliga rättigheterna i Kina och ansvarsutkrävande för dessa övergrepp. Också EU och företrädare för andra regeringar gjorde uttalanden. Från Utrikesdepartementets sida tog vi samma dag upp massakern med kinesiska regeringsföreträdare, och påminde då om regeringens syn i saken.

Stockholm den 13 juni 2019

Margot Wallström

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-05)