Migrationsverkets väntetider

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1700 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2021/22:1700 av Elin Lundgren (S)
Migrationsverkets väntetider

Elin Lundgren har frågat mig vilka initiativ jag är beredd ta med anledning av Migrationsverkets långa väntetider.

Som statsråd kan jag inte kommentera Migrationsverkets hantering av enskilda ärenden men jag är medveten om att handläggningstiderna hos Migrationsverket kan vara långa. Det är viktigt att myndigheter har rimliga handläggningstider och regeringen har under flera år vidtagit åtgärder för att komma tillrätta med Migrationsverkets långa handläggningstider. Under våren har det varit ett mycket ansträngt läge för Migrationsverket till följd av det stora antal personer som på kort tid sökt sig till Sverige från Ukraina till följd av kriget. Migrationsverket har varit tvungna att ställa om sin verksamhet för att kunna hantera alla ärenden enligt det så kallade massflyktsdirektivet. Det går inte att undvika att en så betydande omställning påverkar andra delar av verksamheten. Migrationsverket genomför för närvarande en större rekrytering av nya medarbetare, både för att hantera ärenden enligt massflyktsdirektivet och för att minska konsekvenserna av omställningen för andra delar av verksamheten.

Med det sagt är jag beredd att vidta ytterligare åtgärder om det skulle visa sig nödvändigt.

Stockholm den 22 juni 2022

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2022-06-09)