Ministermöte mellan EU och Afrikanska unionen

Svar på skriftlig fråga 2008/09:1185 besvarad av Utrikesminister Carl Bildt

Utrikesminister Carl Bildt

den 17 september

Svar på fråga

2008/09:1185 Ministermöte mellan EU och Afrikanska unionen

Utrikesminister Carl Bildt

Carina Hägg har frågat mig vilka punkter jag anser att dagordningen på ministertrojkan mellan Europeiska unionen och Afrikanska unionen i Addis Abeba ska omfatta.

Det senaste toppmötet mellan EU och Afrika ägde rum i Lissabon i december 2007 och nästa toppmöte planeras till 2010. Två gånger per år möts de båda parterna på utrikesministernivå i trojkaformat och nästa tillfälle är i Addis Abeba den 14 oktober.

Den afrikanska sidan står denna gång värd för mötet och det åvilar dem att lämna förslag på dagordning. Vi förutser emellertid att mötet i Addis Abeba kommer att fortsätta att behandla sådana frågor vi anser vara av betydelse för samarbetet mellan EU och Afrika. Dit hör att nå ökad samsyn kring de globala utmaningarna till vilka hör klimatförhandlingarna och FN:s millenniemål mot fattigdom. Vidare kan vi förutse att frågor om fred och säkerhet liksom demokratiskt styrelseskick sätts på dagordningen, varvid ett utbyte av åsikter kring specifika situationer även kan förutses.

En översyn ska också göras av den handlingsplan som följde med den gemensamma Afrika-EU strategin, och som antogs vid toppmötet i Lissabon. Strategin framhåller betydelsen av att stärka förbindelserna inom en rad olika områden bortom det traditionella biståndssamarbetet, och nu ges tillfälle att värdera vilka framsteg som gjorts.

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2009-08-31 Anmäld: 2009-09-03 Besvarad: 2009-09-17 Svar anmält: 2009-09-21
Skriftlig fråga (Inlämnad 2009-08-31)