Mor Gabriel-klostret i Turkiet

Svar på skriftlig fråga 2018/19:656 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesminister Margot Wallström (S)


Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:656 av Robert Halef (KD)
Mor Gabriel-klostret i Turkiet

Robert Halef har frågat mig på vilket sätt jag kommer att verka bilateralt för att den återstående konfiskerade markegendomen återlämnas till dess rättmätiga ägare, det syrisk-ortodoxa klostret Mor Gabriel.

Sverige följer utvecklingen rörande klostret Mor Gabriel nära genom ambassaden i Ankara, som nyligen besökte klostret. I möten med ärkebiskopen betonades att Sverige, tillsammans med likasinnade, till turkiska myndigheter fortsätter att påtala såväl egendomsfrågan som möjligheterna för personer tillhörande minoriteter att åtnjuta sina mänskliga rättigheter i Turkiet.

Regeringen ser med djup oro på utvecklingen i Turkiet. Det gäller inte minst respekten för mänskliga rättigheter, demokratin och rättsstatens principer. Detta framför vi kontinuerligt till turkiska företrädare i Stockholm, Ankara och på andra ställen vi möts. Situationen beskrivs också i regeringens rapport om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Turkiet, som publicerades i februari 2019.

Stockholm den 22 maj 2019

Margot Wallström

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-05-15)