ÖB:s besked till samtliga i Försvarsmakten om internationell arbetsskyldighet

Svar på skriftlig fråga 2009/10:1023 besvarad av Försvarsminister Sten Tolgfors

Försvarsminister Sten Tolgfors

den 24 september

Svar på fråga

2009/10:1023 ÖB:s besked till samtliga i Försvarsmakten om internationell arbetsskyldighet

Försvarsminister Sten Tolgfors

Fredrik Lundh Sammeli har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta med anledning av att överbefälhavaren under sommaren har skickat ut ett brev till samtliga anställda i Försvarsmakten där han skriver att han, som konsekvens av det beslut riksdagen tagit, beslutat att all personal ska omfattas av internationell arbetsskyldighet. Den 14 september 2010 svarade jag på en likartad fråga av Fredrik Lundh Sammelis partikamrat Peter Jeppsson.

Frågan om internationell tjänstgöringsskyldighet behandlades redan i propositionen Fortsatt förnyelse av totalförsvaret (prop. 2001/02:10 s. 200) och i 2004 års försvarsbeslut Vårt framtida försvar (prop. 2004/05:5 s. 107, bet. 2004/05: FöU4, rskr. 2004/05:143) av de då socialdemokratiska regeringarna. År 2009 återkom frågan i den nuvarande regeringens proposition Ett användbart försvar (prop. 2008/09:140).

Anställningsavtal och förhandling om villkor för Försvarsmaktens personal är, enligt den svenska modellen, en fråga för parterna inom det statliga avtalsområdet. Enligt uppgift kommer Försvarsmakten, bland annat med hjälp av förbandscheferna, fortsatt att informera de anställda och svara på deras frågor om de nya avtalen.

Händelser

Inlämnad: 2010-09-10 Besvarad: 2010-09-24 Svar anmält: 2010-10-04 Anmäld: 2010-10-04
Skriftlig fråga (Inlämnad 2010-09-10)