Ökning av barnboende för barn med funktionsnedsättning

Svar på skriftlig fråga 2018/19:507 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)


S2019/

01703/FST

Socialdepartementet

Socialministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:507 av Pia Steensland (KD)
Ökning av barnboende för barn med funktionsnedsättning

Pia Steensland har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen kommer att vidta, utöver den pågående lagändringen kopplad till andning och sondmatning, för att även barn med funktionsnedsättning som har stora behov av hjälp och tillsyn ska kunna bo hemma med sin familj?

Jag tycker liksom Pia Steensland att barn med funktionsnedsättning ska bo hos sina föräldrar precis som andra barn och därför är personlig assistans viktigt. Januariavtalet innehåller punkter som ska utredas och som specifikt rör barn, såsom att definitionen av normalt föräldraansvar ska smalnas av, vilket kan innebära att fler barn får personlig assistans. För mig är det viktigt.

Jag vill ändå understryka att det finns situationer när föräldrar behöver hjälp med att ta hand om sina barn och ungdomar därför att de har omfattande funktionsnedsättningar och komplexa behov, eller för att barnet vill gå i en särskild skola på en annan ort. I dessa situationer är det viktigt att kommunerna kan bevilja insatser med hög kvalitet.

Det bör även påpekas att andelen barn och unga i åldern 0 - 22 år i boenden enligt LSS minskat med 29 procent sedan 2007 och 97 procent av de som beviljas boende är i åldersintervallet 13 - 22 år. Flertalet av dessa ungdomar beviljas boende på grund av att de går i skola på annan ort.

Min och regeringens övertygelse är att LSS-reformen bidragit till att människor med funktionsnedsättning kan leva som andra men vi behöver göra förbättringar, inte minst inom den personliga assistansen.

Stockholm den 17 april 2019

Lena Hallengren

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-04-05)