Omförhandling av skatteavtalet med Danmark

Svar på skriftlig fråga 2006/07:1657 besvarad av Finansminister Anders Borg

Finansminister Anders Borg

den 26 september

Svar på fråga

2006/07:1657 Omförhandling av skatteavtalet med Danmark

Finansminister Anders Borg

Marie Engström har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att ta initiativ till att skatteavtalet med Danmark omförhandlas.

I avtalet om vissa skattefrågor som undertecknades av Sverige och Danmark den 29 oktober 2003 finns en ordning för utjämning av skatt mellan staterna. Skatteverket har på regeringens uppdrag utvärderat utjämningsordningen och lämnat förslag till ändringar. Regeringen har ännu inte tagit ställning till hur vi från svensk sida ska gå vidare med de förslag Skatteverket lämnat. Jag är därför för närvarande inte beredd att ytterligare kommentera denna fråga.

Händelser

Inlämnad: 2007-09-18 Anmäld: 2007-09-18 Besvarad: 2007-09-26 Svar anmält: 2007-09-27
Skriftlig fråga (Inlämnad 2007-09-18)