Övergrepp på ukrainska flyktingar i Sverige

Svar på skriftlig fråga 2021/22:1731 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2021/22:1731 av Björn Söder (SD)
Övergrepp på ukrainska flyktingar i Sverige

Björn Söder har frågat justitie- och inrikesministern vilka åtgärder ministern tänker vidta för att flyktingar från Ukraina ska känna sig trygga i Sverige.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Frågan har sin utgångspunkt i enskilda ärenden. Jag kan som statsråd inte påverka eller uttala mig om hur myndigheterna hanterar enskilda ärenden.

Det är självklart att alla asylsökande ska kunna känna sig trygga under sin vistelse i boendet. Ansvaret för säkerheten på boenden för asylsökande ligger på Migrationsverket. Boende som utsätts för hot uppmanas att informera Migrationsverkets personal. Migrationsverket tillhandahåller information som omfattar de förhållningssätt som gäller vid myndighetens boenden, med utgångspunkt i ömsesidig respekt och hänsyn. Informationen innehåller också uppgifter hur man tar kontakt med Polismyndigheten. Finns det en hotbild mot en enskild person görs också en individuell bedömning kring säkerhet och placering vid boendet. I sammanhanget kan också nämnas att utredningen om ett ordnat initialt mottagande av asylsökande bland annat har i uppdrag att analysera behovet av sanktionsmöjligheter vid misskötsamhet i Migrationsverkets boenden.

När det gäller arbetet mot kriminaliteten har regeringen skärpt över 70 straff och kriminaliserat över 30 handlingar som tidigare var lagliga. Regeringen genomför en historisk utbyggnad av polisen och hela rättsväsendet. Fler kriminella sitter fängslade och de avtjänar allt längre straff. Inom Polismyndigheten finns särskilda hatbrottsutredare och specialister som driver utvecklingen av arbetet mot hatbrott.

Det är givetvis av största vikt att personer som sökt skydd i Sverige ska känna sig trygga här.

Stockholm den 22 juni 2022

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2022-06-15)