Paralympics i Peking

Svar på skriftlig fråga 2007/08:1622 besvarad av Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth

den 18 september

Svar på frågorna

2007/08:1622 Paralympics i Peking

2007/08:1629 Kulturministerns närvaro vid Paralympics

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth

Göran Persson har frågat mig vad jag avser att göra för att stödja och informera mig om alla våra svenska idrottare som deltar i Paralympics i Peking den 6–17 september och om jag till exempel har för avsikt att resa till Kina för att övervara del av Paralympics. Lars Wegendal har därtill frågat mig vad jag avser att göra med anledning av invigningen av Paralympics i Peking.

Låt mig först uttrycka att jag delar den positiva syn på Paralympics som Göran Persson formulerar i sin fråga. Jag har med stort intresse följt de svenska idrottsliga framgångarna i Paralympics. De aktiva har i många fall gjort framstående idrottsliga prestationer i en hård konkurrens. Till Lars Wegendal vill jag meddela att jag inte har för avsikt att vidta någon särskild åtgärd med anledning av invigningen av Paralympics.

För att understryka regeringens stöd till den svenska truppen i Paralympics har statsrådet Maria Larsson på plats följt tävlingarna vilket även en företrädare för Kulturdepartementet har gjort.

Regeringen bjuder in de aktiva och ledarna vid de olympiska spelen och Paralympics till en fest i Rosenbad den 17 oktober 2008. Det är med glädje som jag ser fram emot att då få tala med aktiva och ledare och ta del av deras personliga berättelser.

Händelser

Inlämnad: 2008-09-05 Anmäld: 2008-09-11 Besvarad: 2008-09-18 Svar anmält: 2008-09-22
Skriftlig fråga (Inlämnad 2008-09-05)