Pensionärer som missar bostadstillägg

Svar på skriftlig fråga 2019/20:130 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)Svar på fråga 2019/20:130 av Katarina Brännström (M)
Pensionärer som missar bostadstillägg

Katarina Brännström har frågat mig hur jag avser att arbeta för att fler som har rätt till bostadstillägg också ska kunna få det.

Jag välkomnar att Katarina Brännström delar regeringens inställning om att det är problematiskt att personer som har rätt till bostadstillägg inte ansöker om förmånen. Bostadstillägget är en grundläggande del av det ekonomiska skyddet för de pensionärer som har lägst pensioner, varav en majoritet är kvinnor. Förmånen är i många fall avgörande för att en pensionär med låg pension ska kunna bo kvar i sin bostad eller flytta till ett boende som passar hans eller hennes behov.

Mot bakgrund av bostadstilläggets viktiga funktion har Pensionsmyndigheten under flera år haft i uppdrag att skatta och redovisa utvecklingen av mörkertalet för bostadstillägget samt redovisa insatser för att öka kunskapen om förmånen. Det är viktigt att Pensionsmyndigheten utför detta uppdrag på bästa sätt och skapar förutsättningar för alla som har rätt till förmånen att ansöka om den. Till exempel finns det sedan en tid tillbaka möjlighet för anhöriga att logga in på Pensionsmyndighetens hemsida för att ansöka om bostadstillägg.

Naturligtvis kommer jag som socialförsäkringsminister nogsamt att följa utvecklingen i denna fråga.

Stockholm den 16 oktober 2019

Ardalan Shekarabi

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-10-09)