Polisens sjunkande utredningsresultat

Svar på skriftlig fråga 2019/20:499 besvarad av Statsrådet Mikael Damberg (S)

Statsrådet Mikael Damberg (S)


Ju2019/03981/POL

Justitiedepartementet

Inrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:499 av Johan Forssell (M)
Polisens sjunkande utredningsresultat

Johan Forssell har frågat mig varför jag accepterar att Polismyndighetens utredningsresultat blir lidande av gängkriminaliteten i stället för att skjuta till de resurser som polisen behöver.

Regeringen arbetar för att Sverige ska ha en polis som är bättre dimensionerad för sitt uppdrag. Därför följer vi varje månad utvecklingen inom myndigheten när det gäller verksamhet, ekonomi och personal. Och därför genomför vi en historisk expansion av svensk polis med målet om 10 000 fler polisanställda till 2024.

Regeringen står bakom Operation Rimfrost för att få ner antalet skjutningar och sprängningar i landet. Polisen fokuserar resurser mot att inkapacitera personer i kriminella nätverk, öka beslagen av vapen och narkotika samt stärka tryggheten bland allmänheten.

Det finns för närvarande ingenting som tyder på att Polismyndigheten nästa år skulle sakna finansiering för den fortsatta utbyggnaden av myndigheten. Tvärtom visar Polismyndighetens senaste prognos från oktober i år att myndigheten beräknas ha ett överskott på ca 500 miljoner kronor vid utgången av 2019. Det är medel som kommer att kunna flyttas över till 2020 för att bidra till fortsatt finansiering av verksamheten.

Polismyndigheten arbetar hårt på alla fronter med att rekrytera personal till sin verksamhet. Det gäller inte bara nya poliser utan också civil personal, både i syfte att utreda fler brott och att avlasta poliser i deras arbete. Hittills har Polismyndigheten växt med nästan 2 500 anställda sedan 2016. Den 4 november anställdes dessutom 515 nya aspiranter runt om i Sverige och den 25 november fick de sällskap av 546 nya, färdiga poliser. För varje år sedan 2016 är det färre poliser som slutar och var fjärde person som slutade till följd av polisens ombildning har återrekryterats till myndigheten.

Ordningsvakter är ett viktigt komplement till polisen i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Det är dock polisen som har huvudansvaret för att upprätthålla den allmänna ordningen och säkerheten. Regeringen bedömer att regelverket som styr ordningsvakternas verksamhet är föråldrat och har därför tillsatt en utredning som ska se över regelverket från grunden. Syftet är att modernisera och effektivisera regelverket och anpassa det till dagens förhållanden, så att ordningsvakter på ett bättre sätt än idag kan bidra till trygghet och ordning i samhället. Ett bättre regelverk för ordningsvakter kan också bidra till att Polismyndigheten kan använda sina resurser till mer prioriterade uppgifter.

Regeringen kommer att fortsätta att utöka och rusta svensk polis i enlighet med målet 10 000 fler anställda 2024.

Stockholm den 4 december 2019

Mikael Damberg

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-11-27)