Politiska rättigheter i Egypten

Svar på skriftlig fråga 2019/20:135 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesminister Ann Linde (S)


Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:135 av Fredrik Malm (L)
Politiska rättigheter i Egypten

Fredrik Malm har frågat mig hur jag kommer att öka trycket, från Sverige och EU, för att den egyptiska regeringen ska respektera det egyptiska folkets civila och politiska rättigheter.

Regeringen följer noga utvecklingen av demokrati och respekten för mänskliga rättigheter, inklusive medborgerliga och politiska rättigheter, i Egypten, liksom i resten av världen.

I såväl bilaterala som multilaterala fora tar regeringen löpande upp frågor om mänskliga rättigheter, inklusive individuella fall, i möten med egyptiska företrädare. Svenska ambassaden i Kairo har regelbunden kontakt med civilsamhällesföreträdare och arbetar lokalt med frågor som rör mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer. Inom ramen för Sveriges strategi för utvecklingssamarbetet med regionen ger Sverige stöd till civilsamhällesorganisationer i Egypten.

Sverige deltar aktivt i FN:s råd för mänskliga rättigheter och vid den nyligen genomförda 42:a sessionen tog både EU och Sverige upp medborgerliga och politiska rättigheter i Egypten, bland annat genom att lyfta fram vikten av att yttrandefriheten respekteras samt vikten av att civilsamhället får verka obehindrat i Egypten.

EU gör omfattande insatser till stöd för demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. Inom ramen för associeringsavtalet mellan EU och Egypten förs en löpande politisk dialog om bland annat mänskliga rättigheter.

Min avsikt är att fortsätta lyfta frågor om mänskliga rättigheter, inklusive medborgerliga och politiska rättigheter, i regeringens bilaterala kontakter med företrädare för Egypten samt inom ramen för EU och FN.

Stockholm den 16 oktober 2019

Ann Linde

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-10-09)