Postlagen och utdelning av post och tidningar

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1880 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)Svar på fråga 2019/2020:1880 av Mikael Larsson (C)
Postlagen och utdelning av post och tidningar

Mikael Larsson har frågat mig om jag är beredd att ge Post- och telestyrelsen (PTS) i uppdrag att pausa pilotstudien av varannandagsutdelning av post till dess en utredning och direktiv är presenterade.

Det är viktigt för regeringen att det finns en posttjänst av god kvalitet i hela landet.

Av postlagen (2010:1045) och postförordningen (2010:1049) följer att PTS ska ha tillsyn över efterlevnaden av postlagen och av de föreskrifter och tillståndsvillkor som har meddelats med stöd av lagen. Postnords förberedelser och tester av en ny utdelningsmodell, där frågan om varannandagsutdelning ingår, granskas för närvarande i ett tillsynsärende hos PTS. Därmed kan regeringen inte intervenera i myndighetens hantering av frågan.

Stockholm den 13 augusti 2020

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-07-29)