Postmarknaden

Svar på skriftlig fråga 2019/20:639 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)


I2019/

03349/D

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:639 av Mikael Larsson (C)
Postmarknaden

Mikael Larsson har frågat mig vad jag avser göra med rapporten En postmodern framtid.

Arena för framtidens distribution har inte överlämnat någon rapport med namnet En postmodern framtid till Infrastrukturdepartementet men däremot en promemoria med rubriken PM Arena för framtidens distribution i samband med att jag hade ett möte med dem i april i år. På mötet och i promemorian diskuterades bland annat de fallande brevvolymerna och konkurrenssituationen på postmarknaden.

Digitaliseringen av samhället fortsätter att förändra postmarknaden i grunden. Samhällets behov av olika posttjänster förändras i allt snabbare takt och postoperatörernas utmaningar att möta olika aktörers behov och önskemål fortsätter. Regeringen följer mycket noga utvecklingen på postområdet, både när det gäller utvecklingen för den samhällsomfattande posttjänsten och för postmarknaden i stort.

Stockholm den 20 december 2019

Anders Ygeman

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-12-13)