Postnord

Svar på skriftlig fråga 2019/20:865 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Näringsminister Ibrahim Baylan (S)


N2020/00202/BSÄ

Näringsdepartementet

Näringsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:865 av Lars Hjälmered (M)
PostNord

Lars Hjälmered har frågat mig om jag bedömer att Postnord kommer att behöva ett tillskott av skattepengar för att bekosta omställning och uppsägningar i Postnord, och hur stort ett sådant tillskott i så fall kommer att bli.

PostNord befinner sig på en förändringsresa och är långt ifrån mål. Som ägare har vi varit tydliga med att bolaget behöver åtnjuta allmänhetens förtroende och att hela Sverige ska kunna lita på leveransen från PostNord.

Det är känt att PostNord Sverige har ett omställningsbehov till följd av digitaliseringens påverkan på postmarknaden. Jag kan konstatera att EU:s postdirektiv möjliggör offentlig finansiering av samhällsomfattande posttjänster och mot bakgrund av utvecklingen på postmarknaden och för att säkerställa en god och hållbar posttjänst i hela landet har regeringen aviserat att tillsätta en bred utredning inom postområdet. Direktiven för utredningen är under beredning i Regeringskansliet och vi avser återkomma med detaljerna så snart direktiven är klara.

Stockholm den 11 februari 2020

Ibrahim Baylan

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-01-31)