Regeringskansliets organisation för krishantering

Svar på skriftlig fråga 2021/22:599 besvarad av Statsminister Magdalena Andersson (S)

Statsminister Magdalena Andersson (S)

Svar på fråga 2021/22:599 av Tobias Billström (M) Regeringskansliets organisation för krishantering och fråga 2021/22:600 av Tobias Billström (M) Ansvaret för krishanteringsrådet

Tobias Billström har frågat mig när jag avser att genomföra den aviserade flytten av kansliet för krishantering till Statsrådsberedningen och vilken statssekreterare som då ska ansvara för att leda det samlade krishanteringsarbetet. Han har också frågat mig om krishanteringsrådet fortsatt ska ledas av inrikesministerns statssekreterare eller om ansvaret för detta råd, i likhet med kansliet för krishantering, kommer att flyttas till Statsrådsberedningen.

I förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet anges att det för krishantering finns en grupp för strategisk samordning. Regeringen har den 30 november 2021 beslutat att gruppen för strategisk samordning ska ledas av en statssekreterare i Statsrådsberedningen. Jag har samma dag beslutat att gruppen för strategisk samordning ska ledas av statsministerns statssekreterare.

Chefstjänstemannen för krishantering finns sedan den 30 november 2021 i Statsrådsberedningen. Flytten av kansliet för krishantering är för närvarande föremål för samverkan. Inriktningen är att organisationsförändringen ska ske den 1 februari 2022.

Den 2 december 2021 beslutade regeringen att statsministerns statssekreterare ska vara ordförande i krishanteringsrådet.


Stockholm den 23 december 2021

Magdalena Andersson

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-12-13)