Reglering av estetiska behandlingar

Svar på skriftlig fråga 2018/19:667 besvarad av Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)


S2019/02443/

FS

Socialdepartementet

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:667 av Barbro Westerholm (L)
Reglering av estetiska behandlingar

Barbro Westerholm har frågat mig och regeringen om vi avser, och i så fall när, att genomföra Socialstyrelsens föreslagna ändringar i hälso- och sjukvårdslagen för att öka patientsäkerheten vid estetiska behandlingar.

Att stärka skyddet för de som genomgår estetiska behandlingar är en viktig fråga för regeringen. Regeringen gav därför i september 2017 Socialstyrelsen i uppdrag att utreda om estetiska behandlingar som kräver medicinsk kompetens och som kan innebära betydande hälsorisker, ska omfattas av samma skydd för den enskilde som gäller för andra behandlingar enligt hälso- och sjukvårdslagstiftningen och hur det i så fall ska regleras. Socialstyrelsen slutredovisade uppdraget i september 2018.

Socialstyrelsens förslag har analyserats och för närvarande bereds frågan om en reglering av vissa estetiska behandlingar inom Regeringskansliet.

Stockholm den 29 maj 2019

Lena Hallengren

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-05-17)