Rörligheten bland arbetssökande

Svar på skriftlig fråga 2021/22:62 besvarad av Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)
A2021/01833 Arbetsmarknadsdepartementet Arbetsmarknadsministern Till riksdagen

Svar på fråga 2021/22:62 av Lars Beckman (M)
Rörligheten bland arbetssökande

Lars Beckman har frågat mig vad jag avser att vidta för konkreta åtgärder för att öka rörligheten bland arbetssökande i enlighet med vad jag uttalade i Ekots lördagsintervju?

Arbetslöshet är inte bara ett problem för den som drabbas utan något som angår oss alla. Det gäller inte minst när människor står långvarigt utan jobb och nekas den gemenskap och egna försörjning som ett arbete innebär. Varje gång någon tar sig ur långtidsarbetslöshet minskar vi risken för socialt utanförskap och ökar samtidigt skatteintäkterna till vår gemensamma välfärd.

Svensk ekonomi har återhämtat sig snabbt och många människor kommer nu tillbaka i arbete. Men inte alla tar del av den positiva utvecklingen. Långtidsarbetslösheten ligger ännu kvar på alltför hög nivå. Samtidigt har många arbetsgivare svårt att rekrytera nya medarbetare med rätt kompetens för sina verksamheter. Det gäller inte minst i norra Sverige där den pågående nyindustrialiseringen väntas bidra både till den gröna omställningen och till att skapa många nya, gröna jobb.

Regeringen bedriver en politik både för att fler människor ska komma i arbete och för att arbetsgivare ska få bättre möjligheter att rekrytera den arbetskraft de behöver. Budgetsatsningarna inom arbetsmarknadspolitiken uppgår till över 9 miljarder kronor 2021. Över 2 miljarder kronor satsas för att öka antalet deltagare i arbetsmarknadsutbildning, upphandlade matchningstjänster, extratjänster och introduktionsjobb. I regeringens vårändringsbudget för 2021 avsattes ytterligare 448 miljoner kronor för att fler arbetslösa ska få ta del av en matchningstjänst, en extratjänst eller ett introduktionsjobb.

Nya jobb kräver ofta nya kompetenser. Många arbetslösa saknar den kompetens som behövs för att etablera sig på arbetsmarknaden eller ställa om till de nya jobb som växer fram. Regeringen har genomfört en rad reformer för att säkerställa att den som har behov av utbildning ska kunna ta del av det, inte minst den breda utbyggnaden av utbildningsplatser inom ramen för Kunskapslyftet.

För 2022 föreslår regeringen förstärkningar med 8 miljarder kronor inom jobbpolitiken så att alla kan vara med och ta Sverige framåt efter pandemin.

Arbetsmarknadsläget har förbättrats och sysselsättningen har ökat under det första halvåret i år. Framöver bedöms sysselsättningen fortsätta att öka och arbetslösheten minska. Men vi har en geografisk utmaning på arbetsmarknaden. Redan nu är arbetslösheten och långtidsarbetslösheten relativt låg i Norrbotten och Västerbotten där många nya arbetstillfällen väntas växa till de kommande åren. Detta innebär en möjlighet för arbetssökande i andra delar av landet.

Stockholm den 6 oktober 2021

Eva Nordmark

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-09-29)