Säkerhetsskyddsförordningen

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1903 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2016/17:1903 av Sten Bergheden (M) Säkerhetsskyddsförordningen

Sten Bergheden har frågat mig om jag känt till att polischefen frångick bestämmelserna och bröt mot säkerhetsskyddsförordningen våren 2015.

Frågan är formulerad på ett sådant sätt att det framstår som att Rikspolischefen har brutit mot bestämmelserna i säkerhetsskyddsförordningen. Det är inte klarlagt om så är fallet och uppgifterna har tillbakavisats av Polismyndigheten.

Jag kan dock försäkra Sten Bergheden om att jag inte har haft kännedom om det som har inträffat.

Stockholm den 19 september

Morgan Johansson

Skriftlig fråga (Inlämnad 2017-09-07)