Samhällsekonomisk analys vid tillståndsgivning för elkraftsledning

Svar på skriftlig fråga 2019/20:642 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)


I2019/

03352/E

Infrastrukturdepartementet

Energi- och digitaliseringsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:642 av Anders Åkesson (C)
Samhällsekonomisk analys vid tillståndsgivning för elkraftsledning

Anders Åkesson har frågat mig hur jag ser på förslagen från Energimarknadsinspektionen med flera om att samhällsekonomiska analyser ska ges en plats i den framtida planeringen för elnätsutbyggnad?

Beredningen av Energimarknadsinspektionens rapport och förslagen om samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar vid tillståndsprövning pågår i Regeringskansliet. Inom en relativt snar framtid bör dock regeringen kunna ge besked om hur vi avser att gå vidare med denna fråga.

Stockholm den 20 december 2019

Anders Ygeman

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-12-13)