Samhällsekonomisk analys vid tillståndsgivning för elkraftledning

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1083 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2020/21:1083 av Anders Åkesson (C)
Samhällsekonomisk analys vid tillståndsgivning för elkraftledning

Anders Åkesson har frågat mig hur jag ser på förslagen från Energimarknadsinspektionen med flera om att samhällsekonomiska analyser ska ges en plats i den framtida planeringen för elnätsutbyggnad.

Anders Åkesson ställde samma fråga till mig för ca ett år sedan. Beredningen av Energimarknadsinspektionens rapport och förslagen om samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar vid tillståndsprövning pågår i Regeringskansliet. Jag kan därför inte uttala mig om regeringens framtida ställningstagande om dessa förslag.

Jag kan dock försäkra att förslagen inte har tappats bort och regeringen avser att under 2021 ge besked om hur vi avser att gå vidare med denna fråga.

Stockholm den 30 december 2020

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-12-17)