Samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar vid nätinvesteringar

Svar på skriftlig fråga 2018/19:954 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)Svar på fråga 2018/19:954 av Mikael Larsson (C) Samhällsekonomiska lönsamhetsbedömningar vid nätinvesteringar


Mikael Larsson har frågat mig när det som föreslås i rapporten ”Samhällsekonomiska analyser vid investeringar i stamnätet för el” blir verklighet, och när rapporten förväntas vara färdigberedd i Regeringskansliet.

Utgångspunkten för Mikael Larssons fråga är mycket viktig, nämligen att vi har en transparent samhällsekonomisk prövning av de nätinvesteringar som ska göras. Bakgrunden till rapporten är Riksrevisionens granskning av svenska kraftnäts styrning mot en säker kraftöverföring till samhällsekonomiskt försvarbara kostnader. Riksrevisionen rekommenderade regeringen att fastställa riktlinjer för samhällsekonomiska analyser inom elområdet.

Beredningen av rapporten pågår i Regeringskansliet. Regeringen kommer att återkomma till riksdagen om hur vi avser att gå vidare med denna fråga.

Stockholm den 11 september 2019

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-09-04)