Situationen i Ecuador

Svar på skriftlig fråga 2019/20:222 besvarad av Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesminister Ann Linde (S)Svar på fråga 2019/20:222 av Håkan Svenneling (V) Situationen i Ecuador

Håkan Svenneling har frågat mig om jag avser vidta några initiativ för att säkerställa att grundläggande fri- och rättigheter respekteras för den politiska oppositionen i Ecuador.

Söndagen den 13 oktober meddelade Ecuadors regering att en överenskommelse nåtts med representanter för urfolksgrupperna som initierade de omfattande demonstrationerna i landet. Efter flera dödsfall samt ett tusental skadade och arresterade verkar nu situationen i landet ha lugnat ner sig och en kommission med representanter från både regeringen och urfolksrörelsen kommer tillsättas för att finna en långsiktig lösning på krisen.

Sverige och EU välkomnar överenskommelsen och uppmuntrar fortsatta förhandlingar inom ramen för landets politiska och demokratiska institutioner i syfte att möta det missnöje som utlöste protesterna, minska den djupa polariseringen och komma framåt i den pågående ekonomiska reformprocessen.

Frågor om mänskliga rättigheter diskuteras regelbundet med Ecuador som en del i de bilaterala politiska konsultationer mellan EU och Ecuador som sedan 2014 hålls minst en gång om året.

Stockholm den 30 oktober 2019

Ann Linde

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-10-21)