Situationen i Kamerun

Svar på skriftlig fråga 2018/19:402 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesminister Margot Wallström (S)


Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:402 av Håkan Svenneling (V) Situationen i Kamerun

Håkan Svenneling har frågat mig om jag avser att ta några initiativ för att Sverige, som enskilt land eller som medlem i EU eller FN, ska verka för en nedtrappning av och lösning på konflikten i Kamerun.

Läget i Kamerun är allvarligt. Konflikten i de västra delarna av landet har pågått under en längre tid och har successivt förvärrats. Under 2017 och 2018 har spänningen tilltagit och våldsamheter ägt rum mellan landets säkerhetsstyrkor och engelskspråkiga väpnade separatistgrupper. Situationen för civilbefolkningen är svår och övergrepp har begåtts av såväl separatister som säkerhetsstyrkor. Kvinnor och barn är särskilt drabbade. Vi ser en mycket negativ utveckling för mänskliga rättigheter i Kamerun och de senaste månaderna har oppositionella gripits och frihetsberövats.

Situationen i Kamerun har gett upphov till betydande flyktingströmmar. Sida ger numera humanitära medel specifikt för Kamerun och för år 2018 utbetalades cirka 58 MSEK. Det kan tilläggas att Sverige har ett omfattande humanitärt stöd till flera länder i regionen, inklusive till Tchadsjöregionen.

Sverige har inte egen permanent diplomatisk närvaro i Kamerun, utan representeras genom ambassaden i Kinshasa. Detta innebär att Sverige har begränsade möjligheter att följa utvecklingen på plats.

Inom ramen för EU-samarbetet har Sverige varit aktivt i diskussioner om situationen i Kamerun. EU har uttryckt oro för utvecklingen i landet i sin politiska dialog med Kameruns regering. EU-delegationen i Yaoundé för en kontinuerlig dialog med de kamerunska myndigheterna om utvecklingen. Sverige verkar i alla sammanhang för ett engagerat och aktivt EU, inte minst när det kommer till konfliktförebyggande och respekt för mänskliga rättigheter och politiska fri- och rättigheter.

Som icke-permanent medlem i FN:s säkerhetsråd 2017–2018 verkade Sverige för att få rådet att ta upp den oroande utvecklingen i Kamerun. Som ett exempel lyftes behovet av förebyggande och diplomati, bland annat i Kamerun vid en öppen debatt om medling i augusti 2018. Vi lyfte också tillsammans med andra rådsmedlemmar situationen när säkerhetsrådet diskuterade FN:s regionala kontor för Centrala Afrika (UNOCA).

Stockholm den 20 mars 2019

Margot Wallström

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-03-13)