Skatteregler för sjöfarten

Svar på skriftlig fråga 2021/22:347 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Finansminister Magdalena Andersson (S)
Fi2021/03636 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen

Meddelande om uteblivet svar på fråga 2021/22:347
av Per Åsling (C) Skatteregler för sjöfarten

Som utgångspunkt besvarar en övergångsregering inte interpellationer eller skriftliga frågor. Vissa frågor, bl.a. frågor som rör EU-ärenden eller rena sakförhållanden, kan det dock bli aktuellt att besvara. Bedömningen är att denna skriftliga fråga inte är sådan att den bör besvaras av en övergångsregering. Frågan kommer därför inte att besvaras.

Stockholm den 11 november 2021

Enligt uppdrag

Johan Ndure

Departementsråd

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-11-08)