Slutdatum för livsmedelsstrategin

Svar på skriftlig fråga 2015/16:1543 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2016/05437/JM

Näringsdepartementet

Landsbygdsministern

Till riksdagen

Svar på fråga 2015/16:1543 av Jesper Skalberg Karlsson (M) Slutdatum för livsmedelsstrategin

Jesper Skalberg Karlsson har frågat mig vad orsaken till förseningen samt när jag och regeringen avser att presentera livsmedelsstrategin.

En av utgångspunkterna i arbetet med livsmedelsstrategin är att strategin ska vara långsiktig och därför är det viktigt med en bred överens-kommelse i riksdagen. Dessvärre tar det tid.

Vi har genom hela framtagandet haft en bred och omfattande dialog med aktörer från hela livsmedelskedjan och fått bra inspel i denna process. Jag vet också att det finns en stor förväntan hos aktörerna i livsmedelskedjan att politiken enas om en livsmedelsstrategi. Det är just därför jag hoppas att vi får till en bred politisk överenskommelse så att vi kan ge den svenska livsmedelskedjan de långsiktiga förutsättningar den förtjänar.

Vi har sedan i juni förhandlat med den borgerliga oppositionen. Även om förhandlingarna inte har gått så fort så har oppositionen hitintills kommit med flera bra och konstruktiva inspel. Därför tror och hoppas jag att de borgerliga partierna i slutändan kommer att ta sitt ansvar, att partitaktik fortsatt hålls utanför förhandlingarna.

Vi kommer att presentera livsmedelsstrategin så snart förhandlingarna med den borgerliga oppositionen är klara.

Stockholm den 8 september 2016

Sven-Erik Bucht

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2016-08-26)