Slutrapport från Arlandarådet

Svar på skriftlig fråga 2019/20:496 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)


I2019/

0

3

15

4

/TP

Infrastrukturdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:496 av Åsa Coenraads (M) Slutrapport från Arlandarådet

Åsa Coenraads har frågat mig om jag avser att lämna någon slutrapport från Arlandarådet.

Arlandarådet är avslutat sedan den 31 mars 2019. Hanteringen av Arlandarådets arbete är inte klar.

Stockholm den 3 december 2019

Tomas Eneroth

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-11-26)