Små bolag och framtidens elmarknad

Svar på skriftlig fråga 2019/20:886 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)Svar på fråga 2019/20:886 av Lotta Olsson (M)
Små bolag och framtidens elmarknad

Lotta Olsson har frågat mig hur jag bedömer förutsättningarna för små bolag att verka på elmarknaden i och med den inplanerade reformen.

Regeringskansliet har remitterat Energimarknadsinspektionens rapport Ny modell för elmarknaden (EI R2017:05). Ett av förslagen i rapporten är att det införs en reform att kunderna endast ska få en faktura, istället för som i dag två fakturor, för sin elräkning, där elhandlaren är den som fakturerar kunderna. Enligt Energimarknadsinspektionen är syftet med förslaget bland annat att förbättra kundernas situation och förbättra konkurrensen mellan elhandelsföretag på den avreglerade elmarknaden.

För närvarande bereds rapporten internt inom Regeringskansliet och regeringen kommer att återkomma om hur regeringen avser att gå vidare med förslagen i rapporten.

Stockholm den 12 februari 2020

Anders Ygeman

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-02-04)