Solcellsstöd utan övergångsregler

Svar på skriftlig fråga 2020/21:1872 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2020/21:1872 av Betty Malmberg (M)
om solcellsstöd utan övergångsregler, samt på fråga 2020/21:1877 av Betty Malmberg (M) om Solcellsstöd och ändrade fakturor

Betty Malmberg har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att hjälpa de privatpersoner som har hamnat i kläm mellan de olika stödsystemen när investeringsbidraget för solceller ersattes med ett grönt avdrag. Betty Malmberg har även frågat näringsministern på vilka legala grunder myndigheter kan uppmuntra privatpersoner att begära ändringar i redan bokförda fakturor, och vilka åtgärder statsrådet kommer att vidta i de fall som leverantören inte vill göra detta. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara även på den sistnämnda frågan.

Jag kan bara hänvisa till mitt tidigare svar på fråga 2020/21:1604 om Övergångsregler för solceller. De myndigheter som hanterar stödet har kontinuerligt informerat om förutsättningarna för att beviljas stöd. På länsstyrelsernas hemsidor har det funnits information om hur stor kön av sökanden har varit och till hur många det funnits medel för att hantera och bevilja stöd. Det har också informerats om att det inte funnits någon garanti att få sin ansökan beviljad givet den begränsade budgeten för stödet. De som genomfört sin investering utan att ha fått besked om beviljat bidrag har därmed inte kunnat vara säkra på stödet.

Vad gäller information från vissa länsstyrelser och Skatteverkets rättsliga experter vill jag som statsråd inte kommentera myndigheters beslut i enskilda ärenden eller frågor som rör tillämpningen av lag.

Det system som nu införts med skattereduktion för installation av grön teknik utgår inte från en begränsad budget. Därför väntas inte samma problematik uppstå.

Stockholm den 24 februari 2021

Anders Ygeman

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2021-02-18)