Statliga bolag och motarbetande av klimatmål

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1644 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)


2018-09-27

N2018/0

4863

/

BSÄ

Näringsdepartementet

Närings- och innovationsministern

Till

r

iksdagen


Meddelande om att svar på skriftlig fråga uteblir

Riksdagsfråga 2017/18:1644 av Jens Holm (V) Statliga bolag och motarbetande av klimatmål kommer inte att besvaras på grund av att regeringen är en övergångsregering.

Stockholm den 27 september 2018

Enligt uppdrag

Fredrik Ahlén

Expeditionschef

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-09-21)