Statliga bolags utlämnande av handlingar

Svar på skriftlig fråga 2019/20:657 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Näringsminister Ibrahim Baylan (S)


N2019/03249

Näringsdepartementet

Näringsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:657 av John Weinerhall (M)

Statliga bolags utlämnande av handlingar

John Weinerhall har frågat mig om vilka generella åtgärder jag vidtar för att Svenska Spel och andra bolag med statligt ägande lämnar ut av svenska myndigheter efterfrågat material.

I min roll som minister uttalar jag mig inte om enskilda tillsynsärenden. Konsumentombudsmannen har enligt marknadsföringslagen (2008:486) olika verktyg, t.ex. förelägganden, som kan användas om myndigheten bedömer att de behövs för att utöva tillsyn.

Jag förutsätter att alla bolag i den statliga bolagsportföljen följer lagar och regler och de beslut som fattas av myndigheterna samt att bolagen fattar välgrundade beslut. Jag utgår vidare från att Svenska Spel fortsätter att ha en dialog med Konsumentombudsmannen och andra myndigheter i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Stockholm den 9 januari 2020

Ibrahim Baylan

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-12-17)