Stöd till resebranschen

Svar på skriftlig fråga 2019/20:1762 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Näringsminister Ibrahim Baylan (S)


N2020/

01890

/BI

Näringsdepartementet

Näringsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2019/20:1762 av Alexandra Anstrell (M) Stöd till resebranschen

Alexandra Anstrell har frågat mig hur jag och regeringen ämnar stödja de utsatta researrangörerna och branschen nu när förslaget om vouchers inte är genomförbart.

Spridningen av det nya coronaviruset har inneburit omfattande svårigheter och utmaningar för stora delar av samhället. Många företag och företagare inom besöksnäringen, däribland resebranschen, är drabbade i hög utsträckning. Regeringen arbetar kontinuerligt med att hjälpa företag i denna svåra situation och har vidtagit en rad åtgärder som syftar till att mildra konsekvenserna för jobb och företag, bland annat genom att lyfta av kostnader samt genom lån, kreditgarantier och omställningsstöd.

Regeringen har gett Kammarkollegiet, som ansvarar för resegarantisystemet, i uppdrag att ta fram och sprida information om under vilka förutsättningar värdebevis på en paketresa omfattas av resegaranti samt vilka för- och nackdelar som kan finnas med ett värdebevis jämfört med en fordran om återbetalning i pengar om researrangören går i konkurs.

Det finns inte något som hindrar en arrangör från att erbjuda ett värdebevis som ett alternativ till kontant återbetalning. I vissa situationer utgör detta en kompensation som resenären tycker är godtagbar samtidigt som det medför en lättnad för arrangören.

Regeringen har kontakt med flertalet branschorganisationer, däribland Svenska Resebyrå- och Arrangörsföreningen, och andra berörda och följer utvecklingen noga.

Stockholm den 17 juli 2020

Ibrahim Baylan

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2020-07-07)