Sydvästlänken

Svar på skriftlig fråga 2018/19:727 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Statsrådet Anders Ygeman (S)


I

2019

/

01758/E

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:727 av Jonny Cato Hansson (C)
Sydvästlänken

Jonny Cato Hansson har frågat mig om vad som görs för att säkerställa att Sydvästlänken kan tas i skarp drift snarast möjligast.

Sydvästlänken som sträcker sig mellan Hallsberg och Hörby omfattar tre nya växelströmsstationer, två nya omriktarstationer samt många mil markkabel och luftledning. Förbindelsen utgörs av två delar som möts strax norr om Nässjö. Den norra delen som består av en 18 mil lång luftledning togs i drift i april 2015. Den södra delen som består av en 25 mil lång likströmsförbindelse har dock försenats.

Sydvästlänken är en viktig investering som syftar till att överföra stora mängder el från mellersta till södra Sverige. Förseningen är därför givetvis olycklig och beror på att leverantören som har uppdraget att leverera omriktarstationerna inte fått anläggningarna att fungera som avsett. Jag vet att Svenska kraftnät arbetar hårt i samverkan med leverantörer för att få förbindelsen i drift. Just nu pågår provdrift och Svenska kraftnät räknar med att den södra delen, och därmed hela Sydvästlänken, ska vara i kommersiell drift den 31 oktober 2019.

Stockholm den 14 juni 2019

Anders Ygeman

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-06-05)