Systematiska attacker mot hazarer i Afghanistan

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1638 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesminister Margot Wallström (S)


Utrikesdepartementet

Utrikesministern

Till riksda

gen


Svar på fråga 2017/18:1638 av Anders Österberg (S)
Systematiska attacker mot hazarer i Afghanistan

Anders Österberg har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta med tanke på utvecklingen och situationen för hazarer i Afghanistan.

Regeringen ser med oro på den senaste tidens säkerhetsutveckling i Afghanistan, inklusive talibanernas offensiv i Ghazni, som drabbat många civila. Våldet som riktats mot valregistreringskontor inför parlamentsvalet i oktober är oacceptabelt.

Sveriges engagemang i Afghanistan är långsiktigt. Afghanistan är en av de största mottagarna av svenskt utvecklingssamarbete. Det svenska åtagandet om utvecklingssamarbete med Afghanistan uppgår till 8-8,5 miljarder kronor under tioårsperioden 2015-2024. Sverige bidrar därtill med humanitärt stöd som 2017 uppgick till 142,5 miljoner kronor. Sverige har fortsatt ett militärt styrkebidrag om ca 30 personer till NATO-insatsen Resolute Support Mission vars uppdrag är att stärka de afghanska säkerhetsstyrkorna.

Diskriminering av personer som tillhör minoriteter är fortsatt ett problem i Afghanistan. Hot och godtyckligt våld mot hazarer förekommer. Detta belyses särskilt i den rapport om mänskliga rättigheter, demokrati och rättsstatens principer i Afghanistan, som Utrikesdepartementet publicerade 2017. Svenska företrädare lyfter regelbundet mänskliga rättigheter, inklusive minoriteters situation med företrädare för Afghanistans regering.

Svenskt utvecklingssamarbete i Afghanistan gör inte skillnad mellan olika etniska eller religiösa grupper, utan genomförs med utgångspunkt i var biståndet kan göra störst nytta och bidra till varaktiga resultat. Sida finansierar Svenska Afghanistankommittén (SAK) som bland annat bedriver skolor i Bamyan, där hazarer är den dominerande minoriteten, och har även verksamhet i andra hazara-befolkade områden.

I säkerhetsrådet lyfter Sverige kontinuerligt behovet av skydd av civila och respekt för internationell humanitär rätt i Afghanistan.

Stockholm den 11 september 2018

Margot Wallström

Skriftlig fråga (Inlämnad 2018-09-03)