Torgny Segerstedts flygplats

Svar på skriftlig fråga 2018/19:406 besvarad av Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Näringsminister Ibrahim Baylan (S)


N2019/01215/BSÄ

Näringsdepartementet

Näringsministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:406 av Robert Hannah (L)
Torgny Segerstedts flygplats

Robert Hannah har frågat infrastrukturministern om regeringen har några planer på att lägga till Torgny Segerstedts namn till Landvetter flygplats.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på frågan.

Swedavia AB och övriga bolag med statligt ägande lyder under samma lagar som privatägda bolag, till exempel aktiebolagslagen. I aktiebolagslagen finns en uppdelning av ansvar mellan ägare, styrelse och ledning. Det är bolagets styrelse och ledning som ansvarar för bolagets organisation och förvaltningen av dess angelägenheter, samt den löpande förvaltningen av bolagets operativa verksamhet. Swedavia har i uppdrag att förvalta det nationella basutbudet av flygplatser i vilket Göteborg Landvetter flygplats ingår. Att byta namn på en flygplats är en operativ fråga för Swedavias ledning och styrelse att hantera och är således inte en ägarfråga.

Stockholm den 20 mars 2019

Ibrahim Baylan

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-03-12)