Trafikverkets upphandling av nattrafik till övre Norrland

Svar på skriftlig fråga 2011/12:144 besvarad av Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd

Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd

den 24 november

Svar på fråga

2011/12:144 Trafikverkets upphandling av nattrafik till övre Norrland

Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd

Elin Lundgren har frågat mig om jag avser att ta några initiativ för att de två dagliga turerna med nattåg mellan Stockholm och övre Norrland ska ta olika väg.

Trafikverket kommer inom kort att inleda ett nytt anbudsförfarande för nattågen för den avtalsperiod som startar 2013. Jag har blivit informerad av Trafikverket att deras ambition är att öka nattågens konkurrenskraft för resor till och från övre Norrland. Ett medel för att uppnå detta är, enligt myndigheten, att ge tågföretaget viss frihet att själv välja linjesträckning. Trafikverket menar att med ett sådant upplägg är det troligt att nattågen fortsättningsvis kommer att trafikera sträckan längs kusten mellan Gävle och Sundsvall i stället för att köra via Ånge på Norra stambanan.

Frågor som handlar om utformning av trafikupplägg anser jag bör hanteras av den behöriga myndigheten. Jag har därför inte för avsikt att vidta någon åtgärd i frågan om nattågstrafikens framtida linjesträckning.

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2011-11-18 Anmäld: 2011-11-18 Svar anmält: 2011-11-24 Besvarad: 2011-11-24
Skriftlig fråga (Inlämnad 2011-11-18)