Transportstyrelsens motstridiga besked om skatten på husbilar

Svar på skriftlig fråga 2018/19:940 besvarad av Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)


I2019/02318/US

I2019/02345/US

I2019/02339/US

Infrastrukturdepartementet

Infrastrukturministern

Till riksdagen


Svar på fråga 2018/19:933 Beskattning av husbilar av Jan Ericson (M), fråga 2018/19:935 Transportstyrelsens besked om husbilar av Thomas Morell (SD) och fråga 2018/19:940 Transportstyrelsens motstridiga besked om skatten på husbilar av Boriana Åberg (M)

Jan Ericson, Thomas Morell och Borina Åberg har ställt ett antal frågor gällande uppgifter som Transportstyrelsen lämnat i fråga om beskattning av husbilar.

Arbetet inom regeringen är så fördelat att jag även kommer att besvara fråga 933 Beskattning av husbilar av Jan Ericson som ställts till finansminister Magdalena Andersson. Jag väljer att besvara de tre frågorna i ett sammanhang.

Regeringen har inte föreslagit några ändringar av skatten i detta avseende. Det skedde alltså inga ändringar i reglerna för fordonsbeskattning den 1 september 2019. Däremot påverkas fordonsbeskattningen för vissa husbilar av övergången till en ny testmetod för avgasutsläpp enligt gemensamma EU-regler, WLTP.

Transportstyrelsens uppgift är att tillämpa gällande regelverk. Det är mycket olyckligt att Transportstyrelsen under kort tid gått ut med motstridiga uppgifter gällande konsekvenserna av de nya EU-reglerna. Jag förutsätter att myndigheten ser över sina rutiner för att säkerställa att detta inte upprepas.

Stockholm den 10 september 2019

Tomas Eneroth

Svar på skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Skriftlig fråga (Inlämnad 2019-09-02)